Olla » Työt » Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri ja vapaa-aika

Arjesta irrottavia ja kokemuksia luovia paikkoja  

Arkkitehtuuri on kokemusten mahdollistaja. Kulttuurin ja vapaa-ajan tilat ovat paikkoja tekemiselle ja kokemiselle; portteja tunteille ja ajatuksille. Tarvitsemme tiloja, joissa aika muuttaa muotoaan, voimme rentoutua tai olla osa isompaa kokonaisuutta. 

Työmme on tehdä tilaa kokemuksille, jotka saavat hartiat laskeutumaan ja aistit herkistymään. Oli kyse kulttuurista, liikunnasta, majoittumisesta tai rentoutumisesta, luomme arkkitehtuurin avulla mahdollisuuksia irrottautua arjesta. 

Tutustu myös