Olla » Työt » Kulttuuri ja vapaa-aika » Oulun museo- ja tiedekeskus, kilpailuehdotus

Uusi museokeskus kohottaa historiallisen rakennuksen sen ansaitsemaan arvoon

Oulun museo- ja tiedekeskus, kilpailuehdotus

Sijainti: Oulu
Vuosi: 2022
Koko: 5800 m²
Kilpailun järjestäjä: Oulun kaupunki

Luupin uusi museokeskus on Oulun näyttävä maamerkki, joka kohottaa historiallisen voima-aseman rakennuksen ansaitsemaansa arvoon historiamuseona ja luo modernit puitteet Tietomaan monipuoliselle toiminnalle. Rakennus sitoo yhteen punatiilisen teollisuusalueen ja vaaleasävyisen matalan asuinalueen linjakkaana, porrastuvana massana.

Piha-aluetta ja naapurirakennuksia kohti madaltuva rakennusmassa antaa tilaa ympäröivälle kaupunkirakenteelle ja mukailee sen rytmiä. Porrastus kuljettaa katseen kohti alueen korkeinta kohtaa, voima-aseman vesitornia. Selkeälinjainen ja terassoituva rakennus luo Myllytulliin uuden, ikonisen ja tunnistettavan polttopisteen. Historiallinen voima-asema jää näkyvänä maamerkkinä esille sisääntuloaukion päätyyn.

Museokokonaisuuden näyttelykierto kunnioittaa uuden ja vanhan rakennuksen luonteita. Vanha voima-asema nostetaan arvokkaaseen rooliin Pohjois-Pohjanmaan museon historiaa huokuvina näyttelysaleina. Tietomaan näyttelytoiminnot sijoittuvat moderniin uudisosaan.

Uudisosan porrastuvan rakennusmassan sisään koverretussa sisäänkäyntiaulassa sijaitsee keskeinen porras, jota kulkiessa aulatilan sekä voima-aseman tiiliseinän pääsee kokemaan monelta suunnalta. Portaan nouseminen on vaikuttava matka, joka innostaa varsinkin lapsivieraita ja virittää kävijän oikealle taajuudelle. Nousukokemuksen kruunaa aulan ylimmällä kohdalla kulkeva vaijeripyörä.

Sisääntuloaula jää vanhan ja uuden väliin: uudisosan porrastuva julkisivuseinä on käsitelty yksimateriaalisena ja vaaleana, kontrastina vanhan voima-aseman rakennuksen koristeelliselle julkisivulle. Ikkuna-aukotus jää muurauspinnan taakse, ja lasipintojen edessä oleva pitsimuuraus suodattaa valon pehmeästi, luoden iltavalossa illuusion läpikuultavasta, lyhtymäisestä kappaleesta. Tietomaan ja Pohjois-Pohjanmaan museon yhteiskäytössä oleva näyttelytila laajenee osaksi korkeaa aulaa, jossa yhdistyvät vanha ja uusi, menneisyys ja tulevaisuus.

Näyttävä, porrastuva massa on dynaaminen vastapari vanhalle voima-asemalle.

Sisääntulokerroksen tilava aula yhdistää vanhaan voima-asemaan sijoitetun Pohjois-Pohjanmaan museon sekä Tietomaan tilat ja Black Boxin.

Toisen kerroksen kattopihaa hyödynnetään ulkonäyttelytilona, johon on suora yhteys sekä pedatiloista että näyttelysalista.

Näyttelykerrokset ovat seitsemän metriä korkeita mahdollistaen monipuolisen näyttelytoiminnan. Henkilökunnan työskentelytilat on sijoitettu päällekkäin kahteen kerrokseen, jolloin toimisto-osasta tulee yhtä korkea kuin yhdestä näyttelykerroksesta.

Monumentaalinen aula porrastuu peilaten rakennusmassan ulkopuolen terassointia.