Olla » Työt » Logistiikka ja teknologia » Maisemapylväs Viäntö

Sähköpylväästä suunniteltiin näyttävä teos, joka toimii ohittamattomana maamerkkinä

Maisemapylväs Viäntö

Sijainti: Savilahti, Kuopio
Valmistumisvuosi: 2022
Asiakas: Fingrid

Valokuvat: Martin Sommerschield, Simo Suomalainen, Mikko Pekonen
Video: Martin Sommerschield

Taiteen ja sähkönsiirron yhdistäjä

Viäntö on arkkitehtuurin, taiteen ja tekniikan yhteen kietova maisemapylväs Kuopion Savilahdessa. Ollan tehtävänä oli suunnitella sekä rakenteellisesti looginen että arkkitehtonisesti näyttävä teos, joka auttaa luomaan Savilahden alueelle selkeän identiteetin. Kolme eri sähköjohtoreittiä yhdistävästä pylväästä haluttiin tunnistettava ja monenlaiset tulkinnat mahdollistava maamerkki.

Viäntö on perinteisen ristikkopylvään luova uudelleentulkinta. Perusidea syntyi vapaamuotoisista luonnoksista, joita kehitettiin projektia varten luodun visualisointityökalun avulla: työkalulla oli mahdollista kokeilla ketterästi, miten erilaisten parametrien kuten kiertokulman tai tukirakenteiden määrän muutokset vaikuttavat kokonaisuuteen ilman, että vaihtoehtoja olisi tarvinnut erikseen mallintaa. (Lue lisää työkalusta täältä.)

Nimi ”Viäntö” kuvastaa maisemapylvään kiertyvää, DNA:n rakennetta muistuttavaa muotoa. DNA-kierrettä mukaileva rakenne on myös viittaus Savilahdessa sijaitsevaan sairaalaan ja tiedepuistoon. Maisemapylvään nimi jalostui paikalliseen suuhun sopivaksi englanninkielisestä työnimestä ”twist” – ja kenties heijastelee samalla myös hieman savolaista mielenmaisemaa.

Pylvään kiertyvää muotokieltä korostaa entisestään Rambollin suunnittelema dynaaminen valaistus, johon on ohjelmoitu myös valaistusvaihtoehdot erikois- ja juhlapäiviä varten. Viäntö on osa Valon kaavaa, Savilahden kehittämiseen tähtäävää muotoiluohjelmaa, jonka ytimessä on valon hyödyntäminen.