Olla » Uutisemme » Maisemapylväs Viäntö yhdistää taiteen ja sähkönsiirron

Maisemapylväs Viäntö yhdistää taiteen ja sähkönsiirron

Ilman sähköä ei ole toimivaa yhteiskuntaa. Ollaa inspiroi mahdollisuus antaa arkkitehtuurilla hyvinvointimme kannalta olennaisille toiminnoille niiden ansaitsema huomio.

Viäntö on arkkitehtuurin, taiteen ja tekniikan yhteen kietova maisemapylväs Kuopion Savilahdessa. Ollan tehtävänä oli suunnitella sekä rakenteellisesti looginen että arkkitehtonisesti näyttävä teos, joka auttaa luomaan Savilahden alueelle selkeän identiteetin. Kolme eri sähköjohtoreittiä yhdistävästä pylväästä haluttiin tunnistettava ja monenlaiset tulkinnat mahdollistava maamerkki. Ollalla on kokemusta sähköön liittyvistä, kansainvälistäkin huomiota keränneistä suunnitteluhankkeista: Vantaalla sijaisteva Länsisalmen sähköasema palkittiin vuonna 2018 World Architecture Festivalilla kategoriansa parhaana.

Ollan kehittämä visualisointityökalu suunnittelun tukena

Viäntö on perinteisen ristikkopylvään luova uudelleentulkinta. Perusidea syntyi projektin pääsuunnittelijan Bratislav Toskovicin vapaamuotoisista luonnoksista, joita kehitettiin Ollan 3D-graafikko Jyri Jernströmin luoman parametrisen mallinnustyökalun avulla. Työkalulla oli mahdollista kokeilla ketterästi, miten erilaisten parametrien kuten kiertokulman tai tukirakenteiden määrän muutokset vaikuttavat kokonaisuuteen ilman, että vaihtoehtoja olisi tarvinnut erikseen mallintaa.

– Työkalun avulla pystyttiin ikään kuin vastaamaan ennaltaehkäisevästi kysymykseen ”tuohan näyttää hyvältä, mutta mitä jos tämä ja tuo olisi eri tavalla”, kuvailee Jernström.

Vapaamuotoisten luonnosten toimivuutta ja variaatiomahdollisuuksia testattiin parametrisen mallinnustyökalun avulla.

Nimi ”Viäntö” kuvastaa maisemapylvään kiertyvää, DNA:n rakennetta muistuttavaa muotoa. DNA-kierrettä mukaileva rakenne on myös viittaus Savilahdessa sijaitsevaan sairaalaan ja tiedepuistoon. Maisemapylvään nimi jalostui paikalliseen suuhun sopivaksi englanninkielisestä työnimestä ”twist” – ja kenties heijastelee samalla myös hieman savolaista mielenmaisemaa.

Pylvään kiertyvää muotokieltä korostaa entisestään Rambollin suunnittelema dynaaminen valaistus, johon on ohjelmoitu myös valaistusvaihtoehdot erikois- ja juhlapäiviä varten. Viäntö on osa Valon kaavaa, Savilahden kehittämiseen tähtäävää muotoiluohjelmaa, jonka ytimessä on valon hyödyntäminen.

Kuvat: Mikko Pekonen
Viännön pääsuunnittelija Bratislav Toskovic kertoo maisemapylvään suunnittelusta

Kansikuva: Simo Suomalainen