Olla » Uutisemme » Parviainen arkkitehdit on nyt Olla

Parviainen arkkitehdit on nyt Olla

Uusi nimemme kuvastaa entistä vahvemmin tekemisemme laaja-alaisuutta ja perustavanlaatuisuutta: haluamme näyttää, mitä arkkitehtuuri voi parhaimmillaan olla.

Toimistomme on käynyt viime vuosina läpi merkittävän muutoksen. Sen ytimessä on ollut halu ravistella sekä omaa tekemistämme että yleisesti tapaa, jolla arkkitehtuuria tehdään. 

Olla tekee arkkitehtuuria, joka vie kaikki keskustelukumppanit uuden äärelle. Tuomme tarvittavan osaamisen samaan piiriin: yhdistämme eri alojen taidot toisiinsa, rohkeuden kokemukseen, ideat kykyyn toteuttaa.

Yhteistyön voimalla valitsimme myös uuden nimemme. Olla syntyi yhdessä ideoiden, toinen toistemme ajatuksia jatkaen. Nimi on yhden sanan mittainen tiivistys toimistomme tarinasta. Siinä kaikuu sekä kokemuksen tuoma varmuus että eteenpäin katsovan osaajajoukon monet mahdollisuudet. Olla on sanana hyvin ytimekäs, perustavanlaatuinen. Arkkitehtuurin tavoin se on jotain kaikkien käytössä olevaa ja kaikkia koskettavaa. Samalla se viittaa alamme loputtomaan potentiaaliin: mitä kaikkea voikaan olla, kun arkkitehtuuri ajatellaan uusiksi?

Toimistomme on ollut olemassa 60 vuotta. Jatkuvasti kehittymällä ja eteenpäin kurottamalla pidämme huolen, että sen tarina jatkuu myös seuraavat kuusi vuosikymmentä. Logomme kiteyttää tämän viestin. Se kuvastaa tukevasti tästä todellisuudesta ponnistavaa tekijää, jonka ajatukset ja teot suuntautuvat kohti tulevaa.