Olla » Uutisemme » Olla Architecture Venetsian biennaalissa – ”Kestävä arkkitehtuuri on enemmän kuin päivitetty prosessi”

Olla Architecture Venetsian biennaalissa – ”Kestävä arkkitehtuuri on enemmän kuin päivitetty prosessi”

Maailma muuttuu, mutta usko arkkitehtuurin muutosvoimaan tuo kansat ja kulttuurit yhteen vuosikymmenestä toiseen. Olla vei Venetsiaan projektin, joka yhdistää suomalaisen perinnearkkitehtuurin, saunakulttuurin ja kestävän rakentamisen.

Venetsian arkkitehtuuribiennaali, rakennussuunnittelun kansainvälisesti arvostetuin esittelyareena, tuo luovasta suunnittelusta ja sen potentiaalista kiinnostuneet yhteen tänä vuonna jo 18. kerran. Vuoden 2023 arkkitehtuuribiennaali kantaa nimeä ”The Laboratory of the Future”. Arkkitehtuurille omistettua omaa biennaalia on järjestetty vuodesta 1980 alkaen, ja nykyisin taidetta ja arkkitehtuuria esitellään Venetsiassa vuorovuosin.

Varsinaiseen päänäyttelyyn lomittuu paljon myös muita tulevaisuuden rakentamista käsitteleviä tapahtumia. Yksi näistä kiinnostavista satelliittitapahtumista on TimeSpaceExistance -näyttely, joka esittelee erilaisia kestävän kehityksen tutkielmia ympäri maailmaa. Olla vei kansainvälisen yleisön tarkastelevaksi Kylä-hankkeen. Kylä on tutkielma siitä, miten modernia ja perinteistä rakentamista yhdistelemällä voidaan minimoida sekä rakennuksen hiilijalanjälki että energiankulutus ja samalla luoda sosiaalisesti kestävä, kaikille kaupunkilaisille tarkoitettu kohtaamispaikka.

Projekteihin viemällä ideoista tehdään ratkaisuja

Olemme Ollassa päässeet viime vuosien aikana tutkimaan ja toteuttamaan useita ympäristön kannalta olennaisesti parempia ratkaisuja. Yksi esimerkki on Suomen suurimman rakennuksen maalämpövoimala Sipoossa. Tekemistämme kirittää halu luoda yli sukupolvien kestäviä kokonaisuuksia: vaikuttavathan arkkitehtien tekemät ratkaisut yhteiseen ympäristöön vielä vuosikymmenienkin päästä. Uskomme, että asiantuntijoilla on ainutlaatuinen vastuurooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Siksi haluamme aktiivisesti kehittää uutta osaamista sillä saralla.

Syventääkseemme yhteistä kestävyysosaamistamme määritimme viime vuonna uudelleen toimistomme kestävän kehityksen suuntaviivat. Analysoimme ensin oman tekemisemme nykytilanteen, minkä jälkeen syvennyimme eri asiantuntijajärjestöjen näkemyksen mukaisiin tulevaisuusskenaarioihin. Tämän pohjalta loimme työmme tueksi kestävän suunnittelun käsikirjan. Merkittävä osa käsikirjan kokoamista ja ylipäätään itsemme jatkuvaa kouluttamista on ollut yhteistyö Aalto-yliopiston Visualizing Our Future -kehityshankkeen sekä korjaushävikin vähentämiseen tähtäävän Helsingin kaupungin kiertotalousklusterin kanssa.

Käsikirja on alati täydentyvä ja tarkentuva käytännön opas kokonaisvaltaisesti kestävään suunnitteluun. Meille Ollassa on tärkeää testata kaikki ajatukset oikeissa projekteissa: vain näin ajatteluun saadaan riittävästi syvyyttä.

Näyte suomalaisesta saaristokokemuksesta ja kestävyysajattelusta

Ideoiden viemisestä käytäntöön on esimerkki myös Venetsiassa esittelemämme Kylä-projekti, joka on nyt Helsingin kaupungin kilpailutusvoiton jälkeisessä kaavapoikkeusvaiheessa. Kylä on saunakulttuurin ja vesiurheilun yhdistelmä, jota tulee operoimaan erilaisia vesielämyksiä tarjoava Laguuni. Hietaniemeen sijoittuvan Kylän ytimessä on halu vahvistaa Helsingin merellistä strategiaa luomalla ihmisille uusi tapa ja paikka pysähtyä luonnon äärelle. Kylän arkkitehtuuri ammentaa suomalaisesta saaristoperinteestä ja tuo puurakentamisen kädentaitoperinteen kaikkien kaupunkilaisten koettavaksi. Teimme TimeSpaceExistence -näyttelyosastollamme saman: veimme palan suomalaista saaristo- ja saunakokemusta keskelle suurkaupunkia. Kylää esittelevän pienoismallin sekä suunnitteluratkaisuja syventävän videon taustalla on lattiasta kattoon ulottuva paanuseinä. Suomalaisesta sydänpuusta lähtevä miellyttävä tuoksu saavuttaa kokijan jo kauan ennen näyttelyosastolle saapumista. Ympäri maailmaa saapuneiden näyttelyvieraiden kanssa käydyt keskustelut nostivat esiin jälleen kerran suomalaisen luontoyhteyden ainutlaatuisuuden.

Biennaalin kiertäminen kirvoitti muutenkin ajatuksia rakentamisen ympärillä. Keskellä satoja vuosia vanhaa kuvankaunista kaupunkia näkökulmat saavat ajallista perspektiiviä. Kestävä arkkitehtuuri ei ole pelkkä päivitetty suunnitteluprosessi: ympäristön, yhteisön ja taloudellisen kestävyyden varmistaminen edellyttää kaikilta osapuolilta nykyistä kokonaisvaltaisempaa otetta. Näyttelyn jälkeen minulle on entistä tärkeämpää, että pysähdymme miettimään kestävän rakentamisen filosofiaa ja löytämään tasapainon eri ratkaisujen välillä.

Kysymys ”miksi” ei ole koskaan ollut tärkeämpi.

Mikko Lahikainen
Ollan toimitusjohtaja