Olla » Uutisemme » Kollaasi: Huhtikuu

Kollaasi: Huhtikuu

Kollaasi on kuukausittainen kooste Ollan kuulumisista. Huhtikuun uutisten avainsanoja olivat kestävyys, kiertotalous ja koulusuunnittelu.

DHL:n uudelle logistiikkakeskukselle BREAAM Excellent -ympäristösertifikaatti

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) -luokitus on Euroopan johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä. Luokitusjärjestelmän avulla lasketaan ja arvioidaan rakennuksen yhteenlaskettu ympäristövaikutus. Vuoden alussa Sipoon Bastukärriin valmistunut logistiikkakeskus sai Excellent-tason ympäristöluokituksen, mikä on viisitasoisen BREAAM-luokituksen toiseksi korkein taso.

Ollan DHL:lle suunnittelema logistiikkakeskus on kooltaan massiivinen, mutta hiilijalanjäljeltään lähes olematon. 44 000 neliömetrin (eli kuuden jalkapallokentän) kokoinen keskus on DHL:n ympäristötavoitteiden mukaisesti täysin hiilineutraali.

Oulunkylän ala-aste kasvaa – Ollan suunnitteleman laajennuksen ja peruskorjauksen myötä alakoulu ja päiväkoti muodostavat kampusmaisen oppimisen ympäristön

Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin laajennus paljastettiin hupun alta kuun vaihteessa. Paikallavaletut betonipinnat kylpivät keväisessä valossa.

Laajennuksessa käytetään samoja arkkitehtonisia ajatuksia kuin peruskorjattavassa rakennuksessa: ikkunatyypit ja sommittelu, tiilimuuraus sekä murretut katot ovat samaa typologiaa vanhan koulun kanssa. Yhdessä rakennukset muodostavat suojaisan kampusmaisen alueen, joka tulee toimimaan oppimisympäristönä yli 700 lapselle.

Oulunkylän ala-asteen laajennusosa valmistuu tulevana syksynä, peruskorjauspuoli vuodenvaihteessa 2024.

Kaikukatu 3 esimerkkinä kiertotalousajattelusta asiantuntijatapahtumissa Turussa ja Mikkelissä

Ollan peruskorjaushanke Kaikukatu 3 oli esillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämässä Alueidenkäytön ajankohtaispäivässä, jonka keskiössä olivat ympäristöasiat monesta näkökulmasta: tilaisuudessa aihetta lähestyttiin muun muassa luonnon monimuotoisuuden, rakennusten suojelun ja kiertotalouden kautta. Ollan vetämässä Kaikukatu 3 -hankkeessa on rohkeasti sovellettu kiertotalouden periaatteita vältä, käytä uudelleen, vähennä, korjaa, valmista uudelleen, kierrätä.

Kaikukadun ikkunoiden uudelleenkäyttöä sisälasiseininä esiteltiin myös Rakentamisen kiertotalouspäivillä Mikkelissä. KIELO (Kiertotalousloikka rakennusmateriaalien uudelleenkäytön parantamiseksi Mikkelissä) -hanke järjesti tapahtuman yhteistyössä Espoon kaupungin ja Helsingin kiertotalousklusterin kanssa. Päivä oli suunnattu kaikille rakentamisen, purkamisen, suunnittelun ja päätöksenteon parissa työskenteleville sekä muille kiertotaloudesta kiinnostuneille, ja se keräsi lähes 200 osallistujaa paikan päälle Mikkelin kaupungintalolle, Espoon Otaniemeen sekä Teams-linjoille.

Miten katveeseen jäänyt 70-luvun rakennus peruskorjataan kestävästi ja kunnianhimoisesti vetovoimaiseksi toimistokiinteistöksi? Lue Kaikukatu 3:sta lisää täältä.