Olla » Uutisemme » VR-malli kertoo enemmän kuin tuhat kuvaa

VR-malli kertoo enemmän kuin tuhat kuvaa

VR-maailma (virtual reality) on vapaa kaksiulotteisen havainnekuvan rajoitteista: virtuaalitodellisuudessa jokainen pääsee kokemaan tilat omasta näkökulmastaan. Juuri VR-maailman kokonaisvaltaisuus tekee siitä myös mullistavan suunnittelutyökalun.

Visualisointi on olennainen osa arkkitehtuurista viestimistä: hyvä visualisointi kiteyttää suunnitelman ja mahdollistaa sen tarkastelun, kommentoimisen ja parantamisen. Havainnekuvilla esitetään rakentamatonta arkkitehtuuria ja tehdään näkyväksi suunnittelijoiden ajatukset kauan ennen rakentamisen aloittamista. Havainnekuvat toimivat tärkeinä kommunikaation välineinä asiakkaan, viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa keskusteltaessa.

Perinteiset havainnekuvat noudattavat valokuvauksen sääntöjä. Sommittelu, värit ja valaistus ovat olennaisessa osassa kuvaa tehdessä. Havainnekuvassa arkkitehtuurin kannalta olennaisia piirteitä voidaan korostaa värein, kontrastein ja rajauksin.

Havainnekuva on tekijän täydessä hallinnassa: se on teos, jonka kaikki yksityiskohdat ovat tarkkaan harkittuja. Katsoja näkee sen, mitä tekijä haluaa katsojan näkevän.

Kaksiulotteisesta kuvasta kolmiulotteiseen kokemukseen

Arkkitehtuurissa on kuitenkin kyse kolmiulotteisesta kappaleesta, jonka ihminen kokee tilojen sarjana. Rakennus näkyy ulkoa yhtenäisenä kappaleena, kun taas sisältä rakennus yleensä jakautuu pieniin yksittäisiin, toisiltaan rajattuihin tiloihin. Tilan kokemusta on haastavaa esittää yhdestä kuvakulmasta – tai edes useammasta. Mittakaava, etäisyys ja tunnelma eivät välttämättä välity valokuvasta halutulla tavalla. Monimuotoisia tiloja voi myös yksinkertaisesti olla mahdotonta esittää kattavasti kaksiulotteisen kuvan avulla.

Siinä missä perinteistä havainnekuvaa hallitsee sen tekijä, on VR-maailmassa kokemus yksilöllinen: VR-mallissa jokainen pääsee kokemaan tilan juuri omasta näkökulmastaan. Jos havainnekuvassa näkökulma on johdettu ja ohjattu, VR-maailmassa näkökulma on henkilökohtainen. Mallin sisällä kävijä voi liikkua vapaasti tiloissa ja kokea rakennuksen kolmiulotteisesti, lähes 1:1-mittakaavassa.

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja yksi VR-malli enemmän kuin tuhat kuvaa.

Mitä moniulotteisempi tila, sitä suurempi apu virtuaalimallista on. Ote toimistotalo Ilmalanlinnan mallista, jonka monikerroksista hub-tilaa olisi mahdotonta kattavasti havainnollistaa perinteisillä havainnekuvilla.
Ei vain suunnitelmien esittelyä, vaan myös suunnittelua varten

VR-maailmassa kävijän näkökulmaa ei ole rajattu tai ohjattu. Jokainen on vapaa kokemaan tilat omasta näkökulmastaan. Juuri VR-maailman kokonaisvaltaisuus tekee siitä myös mullistavan suunnittelutyökalun. Suunnittelija voi halutessaan kokea tilan, materiaalin tai kalusteen lähes todellisen kaltaisena tietokoneen ruudun tai paperiarkin sijaan. VR-mallin hyödyt eivät koske vain ratkaisujen ja ideoiden esittelyä, vaan ideointia itsessään.

VR-maailma on tällä hetkellä melko rajoitetusti saavutettavissa laitteiston ollessa vielä suhteellisen harvinaista. VR ei teknologiana ole kuitenkaan enää alkutekijöissään, ja se kehittyy vuosi vuodelta kevyemmäksi ja tarkemmaksi. Suunnittelun siirryttyä paperille piirretyistä viivoista 3D-ympäristöön on luonnollista, että suunnitelmia myös tarkastellaan ja koetaan virtuaalimaailman avulla.

Jyri Jernström

Kirjoittaja on Ollan 3D-graafikko ja arkkitehtuurivisualisointien asiantuntija